Hrustovljani započeli sa uplatama za put u Merdanovićima!

Hrustovljani su počeli sa uplatama za izgradnju puta u Merdanovićima.Zaista je pohvalno koliko brzo su  Hrustovljani počeli sa svojim uplatama.Samim tim podsjećamo one koji nisu izvršili svoju uplatu,da to učine u najkraćem mogućem roku.U prilogu je spisak dosadašnjih uplata:

SPISAK UPLATA ZA IZGRADNJU PUTA U MERDANOVIĆIMA


Štampa