ODRŽANA AKCIJA ČIŠĆENJA CENTRALNOG SPOMEN OBILJEŽJA KOD ŠKOLE U HRUSTOVU!!

Dana 30.05.2020.godine održana je akcija čišćenja centralnog spomen obilježja kod škole u Hrustovu.Akcija je počela kod csntralnog spomen obilježja u 17.00 sati,a akciji su se odazvali mnogi mladi,a i stariji Hrustovljani i Hrustovljanke.U prilogu su slike koje sve govore.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=141031324233906&id=100049811162387


Štampa