NA PODRUČJU FBiH UVEDENA ZABRANA KRETANJA ZA SVE GRAĐANE OD 18.00 DO 05.00 sati!!

Danas je Federalna Uprava Civilne Zaštite(FUCZ) izdala naredbu broj 12-40-6-148-36/20.Ovom naredbom FUCZ naređuje građanima FBiH zabranu kretanja od 18.00 sati do 5.00 sati. Za ovu naredbu obavezujemo sve naše mještane da ovu naredbu poštuju,i u cilju prevencije od globalne pandemije coronavirus(COVID-19),koja se nažalost,sve više širi našom BiH provode i djeluju po ovoj naredbi.

Odluka stupa na snagu danom donošenja tj. 21.03.2020.godine,a primjenjuje se od 22.03.2020.godine od 18.00 sati. U prilogu objave je naredba FUCZ.

 

 

PREDSJEDNIK MZ HRUSTOVO                                                                                       PREDSJEDNIK SAVJETA MZ HRUSTOVO

Keranović Mumin                                                                                                                                                     Mehmedović Ilijaz

NAREDBA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE


Štampa