SPISAK MJEŠTANA MZ HRUSTOVO STARIJIH OD 65 GODINA

Poštujući naredbu Federalne Uprave Civilne Zaštite(FUCZ) broj 12-40-6-148-34/20 izdanu 20.03.2020.godine MZ Hrustovo stavlja na uvid spisak mještana MZ Hrustovo starijih od 65 godina.Ukoliko je ikome od osoba navedenih na ovome spisku potrebna bilo kakva pomoć,građani se mogu obratiti na sljedeće brojeve telefona:

ZASEOK JEZERCI: 061-387-343 Bečić Suvad

ZASEOK  KERANI I JELEČI :  061-415-869 Keranović Mumin

ZASEOK KUKAVICE: 060-3089-162 Dudić Semir

ZASEOK MERDANOVIĆI: 061-815-168 Merdanović Muhamed

ZASEOK SEFEROVIĆI: 060-3113-602   Seferović Haris

ZASEOCI HANDANOVIĆI,KLJAJIĆI,BEGIĆI,KENJARI: 061-877-906 Zukić-Amidžić Alma;061-472-436 Poljak Emira.

Spisak osoba je u prilogu:

SPISAK MJEŠTANA MZ HRUSTOVO STARIJIH OD 65 GODINA


Štampa