ZABRANJENO KRETANJE MLAĐIMA OD 18 GODINA I STARIJIMA OD 65 GODINA!!

Danas je Federalna uprava civilna zaštite izdala naredbu za sve građane na području Federacije Bosne i Hercegovine koji su mlađi od 18 godina i stariji od 65 godina.Naredbom broj 12-40-6-148-34/20 FUCZ naređuje pomenutim građanima FBiH zabranu kretanja.Sve naše Hrustovljane i Hrustovljanke(mlađe od 18,i starije od 65 godina) molimo da istu poštuju,jer je naredba donešena u cilju prevencije od globalne pandemije coronavirus(COVID-19),te prvenstveno misleći na zdravlje samih građana,koje nam je u ovom trenutku najvažnije.Odluka Federalne Uprave Civilne Zaštite(FUCZ) je u prilogu objave.

Ova odluka stupa na snagu sa 20.03.2020

ODLUKA FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE

 

PREDSJEDNIK MZ HRUSTOVO                                                                                                                                           PREDSJEDNIK SAVJETA MZ HRUSTOVO

Keranović Mumin                                                                                                                                                                     Mehmedović Ilijaz


Štampa