Društveni dom na SRC Hrustovo došao do kraja prve faze izgradnje!

Društveni dom koji se nalazi u sklopu SRC-a Hrustovo,a čija je izgradnja u tijeku,došao je do kraja prve  faze izgradnje.Radovi na SRC-u Hrustovo teku predviđenom dinamikom.Do kraja godine će biti završena prva faza izgradnje društvenog doma,te će društveni dom biti pokriven.U prilogu nekoliko fotografija izgradnje u tijeku....


Štampa