Zapisnici sa foruma

 pdf

Zapisnik sa prvog Foruma MZ Hrustovo

Zapisnik sa foruma održanog 16.08.2016

Zapisnik sa foruma održanog 11.12.2017

Zapisnik sa foruma održanog 11.04.2018 V

Zapisnik sa foruma održanog 11.04.2018 VI


Štampa