Brošura

BROŠURA O USLUGAMA KOJE GRAĐANI MOGU DOBITI U MZ

Sekretar: Mujadžić Emira, 037 692 390

Predsjednik Skupštine: Keranović Mumin, 061 415 869

Predsjednik Savjeta: Mehmedović Ilijaz, 061 479 388

www.mojehrustovo.ba

Radno vrijeme Sekretara: radnim danima od 7,30 do 15,00 sati

ADMINISTRATIVNE USLUGE
Prijem podnesaka od građana-predsjednik-sekretar
Zavođenje i obrada-sekretar
Proslijeđivanje nadležnim službama-sekretar

Izdavanje različitih potvrda, uvjerenja, saglasnosti i slično (imovina, socijalne potrebe, donacije...)

PODRŠKA GRAĐANIMA
Prepoznavanje i evidentiranje lica koja su u stanju socijalne potrebe-baza podataka
Iniciranje zbrinjavanja socijalnih kategorija stanovnika kod nadležne službe
Podrška osobama u stanju socijalne potrebe, starim i iznemoglim

KOMUNALNE USLUGE
Saradnja sa građanima i identifikacija problema (pokretanje raznih inicijativa)
Saradnja sa nadležnim ustanovama oko održavanja lokalnih puteva, rasvjete, vodovoda, elektrifikacija i slično

OSTALO
Organizovanje zaštite od elementarnih nepogoda i otklanjanje ili ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda
Organizacija sportskih događaja - sportsko rekreativni centar Hrustovo
Organizacija kulturnih dešavanja i manifestacija - društveni dom i sportsko rekreativni centar Hrustovo

Organizacija obilježavanja značajnih datuma
Organizacija humanitarnih i volonterskih akcija
Organizacija ekoloških akcija
Forumi građana u vezi sa odabirom prioritetnih aktivnosti na nivou MZ
Saradnja se nevladinim sektorom

GRAĐANI MOGU SVE PRIJEDLOGE/INICIJATIVE I PITANJA POSTAVLJATI PREKO WEB STRANICE MZ HRUSTOVO, TELEFONSKI ILI U PISANOM OBLIKU PUTEM POŠTANSKOG SANDUČIĆA, KOJI JE MONTIRAN ISPRED ULAZA U DRUŠTVENI DOM U OSNOVNOJ ŠKOLI U HRUSTOVU.

SVAKOG POSLJEDNJEG PETKA U MJESECU U VREMENU OD 17,00 – 18,00 SATI GRAĐANI MOGU LIČNO PITATI PREDSJEDNIKA SAVJETA I SKUPŠTINE, U PROSTORIJI MZ U DRUŠTVENOM DOMU, O SVIM PITANJIMA IZ DJELOKRUGA RADA MZ-e.


Štampa